Home » Nieuws » Verlangen gevend of nemend
Verlangen: gevend of nemend?

Verlangen: gevend of nemend?

Wanneer is verlangen nou helpend en wanneer is het nou remmend?

Als je bezig bent met meer rust in je leven uit te nodigen, dan ervaar je vaak de last van een verlangen. Je wilt iets en je wilt het nu. Of je wilt iets en bent boos dat je het nog niet hebt. Je bent niet in het hier en nu, maar gericht op dat wat je vindt dat nog moet komen. Je registreert de onrust en de angst dat verlangen met zich meebrengt wel, maar je bent ook bang voor de grote onverschilligheid die misschien komt als je stopt met verlangen. Zonder verlangen is er toch niks om naartoe te groeien?

De verwarring zit hem hier in de taal. In het Engels wordt het al duidelijker: het verschil tussen "desire" en "longing" is al meer voelbaar.

Desire

Op Google Translate vond ik ook nog een verschil in het Chinees:

wish

Een zacht, warm verlangen dat gericht is op geven, ontvangen en loslaten.

lust

Een heet, gulzig verlangen dat gericht is op hebben en nemen.

Het verlangen gericht op hebben en vastgrijpen, veroorzaakt onrust en lijden. Het verlangen dat gericht is op ontvangen en loslaten is zacht en creëert stroming. De laatste vorm van verlangen is de moeilijkste omdat hij onze kern het dichtst nadert. Vaak zit je echte, zachte  verlangen verstopt in het harde, hete verlangen.

Wat is jouw diepste verlangen?

Een systeemopstelling is een krachtig middel om te ontdekken wat je diepste verlangen is èn wat je tegenhoudt om dat verlangen te leven. Tijdens de opstelling zie je de patronen die gemaakt hebben dat je jezelf geen toestemming hebt kunnen geven. En dat werkt buitengewoon bevrijdend!

© Marleen Hendriks Coaching & Training

Een bijdrage van Marleen Hendriks