Home » Nieuws » Stressreductie door stembevrijding
Stressreductie door Stembevrijding

Stressreductie door Stembevrijding

Heb je er wel eens aan gedacht om stress via je eigen stemklank te laten oplossen?

Het is mogelijk om door klanken, met muziek of je eigen stem de wereld in en om je heen te veranderen. Als mens zijn wij zelf trilling; het mooiste middel om ‘nieuwe werelden’ te ontdekken is dan ook via klanken! Carolien Fleumer vertelt met veel passie en enthousiasme over de klankenwereld en zijn werking in en op ons hele systeem.

Als je aan de gang gaat met klanken door middel van muziek of eigen stem geef je jezelf een geschenk; gewoon door het toe te staan en te ontvangen gebeurt er ‘iets’. Je gaat je aangetrokken voelen tot andere (klank)kleuren en je smaak kan genuanceerder en subtieler worden; er vindt een verandering in je plaats en je groeit toe naar een andere belevingswereld.

Mens en Muziek horen bij elkaar. Iedereen is bekend met de klank van muziek en de grote diversiteit aan klanken die er bestaat. Al deze klanken hebben weer verschillende trillingen met ieder een eigen invloedssfeer . Ook weten we dat er ’stiltes’ zijn. Stilte is een relatief begrip op aarde en heeft ook zo zijn eigen ‘klank’. Iedere stilte is een trilling die de meest subtiele vibraties voelbaar en de zachtste klanken hoorbaar kan maken; denk aan het kloppen van je hart of het ruisen van je bloed. Het is de klank van het leven zelf! Alleen al door je hiermee te verbinden en er naar te luisteren kan alles in jou zich ontspannen. Daarmee stem je af op de frequentie van je natuurlijke zelf

Ons eigen lichaam is het ‘huis’ van de klank. Alle denkbare informatie en emoties liggen daar opgeslagen. Onze stem kan dat alles naar buiten brengen; die vervult de rol van boodschapper van wat er in ons leeft. Zo kunnen we iets brengen ‘vanuit onze tenen’ of ‘met hart en ziel’; uitdrukkingen die de intentie van een boodschap kenbaar maken. Een heel scala aan klankkleuren, fluctuaties in stembuigingen, volume- en tempowisselingen staat ons ten dienste om ons zo genuanceerd en authentiek mogelijk uit te drukken. De stem is het meest geëigende instrument om ons aan de wereld én onszelf kenbaar te maken; als hij vrij mag stromen is hij hét perfecte communicatiemiddel

Met het besef dat de stem al onze boodschappen doorgeeft is er een ‘werkende’ en een ‘vrije’ stem te ontdekken.

De werkende stem is dienstbaar aan de mentale energie. Deze stem volgt het dictaat van het brein. Hij is het slaafje van de denkende geest en is als zodanig bij bijna iedereen het meest ontwikkeld. De boodschappen komen dan uit een voorgeprogrammeerd stuk met aangeleerde gewoontes en disciplines en bevatten (de juiste?) kennis en info. Ze vertellen ons dat er ‘gewerkt’ moet worden. De boodschappen komen niet uit ons lichaam of diepere lagen van ons wezen; nee, dat deel van ons brein heeft geen belang bij wensen en verlangens van ons diepere zelf maar jaagt ons voort, zet aan tot actie daar waar bijvoorbeeld het lichaam juist om rust en ontspanning vraagt. Hier is dus sprake van een conflict. Deze situatie kost veel energie en veroorzaakt stress.

De vrije stem daarentegen is dienstbaar aan wat er in onze diepere lagen leeft en vertolkt de innerlijke stem die verbonden is met ons ‘ware zelf’’. Hij vertelt in heldere taal hoe het met ons gesteld is. Deze stem werkt niet, deze stem klinkt. Hij komt diep van binnenuit. De klank komt uit zichzelf, klinkt als vanzelf en voelt heel natuurlijk aan. Alles wat je bent leeft door in die stem. En omdat hij zo zuiver is ‘afgestemd’ verklankt hij een taal die door iedereen kan worden verstaan; een als het ware universele taal die het hele palet aan emoties kan verklanken zowel in spreken als in zingen. Communiceren met deze klankkwaliteit is voedend voor zowel de ‘gever’ als de ‘ontvanger’.

In de loop van ons leven kan de stem vast gaan zitten (redenen daarvoor laten we hier even rusten). Onze aangeboren vrije klank wordt gevangen gezet en het leven gaat eruit. We merken het vaak niet eens dat het contact tussen de diepere laag en de stem verloren is gegaan. Wel is hoorbaar voor anderen dat iemands stemgeluid bijvoorbeeld mechanisch, monotoon of zonder klankkleur is; dat de ziel er als het ware uit is. Het is dan de klank van de ‘talking head’ die, hoe interessant de inhoud van een verhaal of betoog misschien ook is, niet in staat is de aandacht van een toehoorder vast te houden.

Hoe krijg je je natuurlijke, vrije stemgeluid weer terug?

Het is belangrijk om te wijzen op de behoefte van een mens om zich met klank en beweging (het liefst in combinatie) uit te drukken. Deze behoefte is aangeboren en mag als zodanig als een natuurlijk recht beschouwd worden. Als we ons dit geboorterecht blijven herinneren is het een hele logische stap om juist via stembevrijding tot stressreductie te komen.

Wetenschappelijk medisch onderzoek toont aan dat ‘stem geven’ plezier en ontspanning brengt. Elke vorm van stemgebruik betekent een ontlading van spanning en een opluchting, letterlijk!

Het werkt zelfs op de laag van de celstructuur. Hoe diep of ver je daar zelf mee wilt gaan is aan jou. Omdat zingen evolutionair gesproken er eerder was dan taal kunnen zangklanken dan ook beter contact maken met spanningen uit diepere lagen en deze relatief gemakkelijk via de stem mee naar buiten nemen. Zeker als de klankstroom niet gehinderd wordt door gedachten van angst, gene of ander ongemak zal het effect helend en bevrijdend zijn.

Hoe zorg je daar voor, zijn er stembevrijdingstechnieken?

Ja en nee. Het woord ‘techniek’ suggereert een skill, een vaardigheid, iets dat je aan kunt leren. Maar hier gaat het vooral over de “Kunst van het Loslaten”, van het vrij’ laten’ in plaats van het ‘doen’. ‘Afkicken van de talking head’ en jezelf toestaan om je eigen authentieke klank vrij te laten; dat is het proces van stembevrijding. Wij mensen vinden dat over het algemeen moeilijk omdat het al eerder genoemde dictaat van het brein behoorlijk hardnekkig is en ons liever klein, afhankelijk en gevangen houdt. Vooral de herfst waarin de natuur ons voorgaat in het loslaten is bij uitstek het jaargetij dat ons daarbij kan helpen.

Carolien Fleumer heeft van de coaching hierbij haar corebusiness gemaakt. Als professioneel pianiste en zangeres weet zij maar al te goed hoe een keurslijf creativiteit en vrije expressie kan tegenwerken. Jarenlange praktijkervaring en de zoektocht daarnaar maakt haar nu tot een deskundig coach en inspirerend muzikant. Met haar bedrijf Couleur Vocale in Diever begeleidt zij ruim 20 jaar mensen – individueel of met groepen in workshopvorm – met het vinden van die vrije klank. Ook het werken met adem, drager van de klank, speelt hierbij een grote rol. Het is een proces waarbij je je bewust wordt van de werkende stem met alle ‘ruis’ van de persoonlijkheid én die vrije stem die de essentie van ons wezen uitdrukt. Deze beiden ga je zonder waardeoordelen onderzoeken.

Door weerstand en spanning heen groei je toe naar een kwaliteit van ontspanning die diepe rust en ruimte geeft en een boost aan je geluksgevoel! 

Couleur Vocale

Bron/co-writer: Carolien Fleumer
Meer informatie: Couleur Vocale Diever, www.couleurvocale.com

 

Een bijdrage van Karin van de Brakestembevrijding, stressreductie, ontspanning, loslaten, klank