Home » Nieuws » Geef jezelf een stem
Geef jezelf een stem

Geef jezelf een stem

Zangles

Ik zong dat liedje al te lang,
het liedje van zo braaf, zo bang,
zo in de maat, zo afgestemd,
zo aangepast en zo geremd.
Toen zij de Meester: "Stop",
zing nu jezelf!!

En ik hield op
en keerde tot mijzelf in.
En zin voor zin,
welde uit vreemde en diepe bron,
een lied waar ik van leven kon.

Tekst van Hein Stufkens
 

Hein Stufkens, filosoof, leraar, schrijver en dichter, heeft zich zijn leven lang beziggehouden met de innerlijke weg van de mens die kan leiden naar bevrijding van het ego en het opbloeien van liefde en mededogen.

Deze tekst vond ik op de site van Sigrid Hart Creaties. Sigrid Hof is zangeres, zangcoach en stembevrijder.

Een bijdrage van Willemijn van Schilfgaarde