Home » Nieuws » Westers karma
Westers Karma

Westers Karma

De hectiek van de huidige tijd met een druk sociaal leven en vluchtig contact lijkt een westers karma te zijn. De mens is zich niet meer bewust van zichzelf. Deze boodschap drong zelfs door op het songfestival met de Italiaanse inzending Occidentali's (=Westers) Karma. Karma is een Sanskriet woord en betekent handeling en verwijst naar activiteiten die we gemotiveerd verrichten met lichaam, spraak en geest.

Volgens de italiaanse inzending zitten we gevangen in onze kooi, met intellect in snelle coffeebars en vlugge berichtjes via internet, selfie-verslaving, onszelf niet meer kennen, Chanel gebruiken om onszelf niet meer te ruiken.

Het terugkerende refrein "Occidentali's karma" verwijst naar de zoektocht van de oorspronkelijke mens. "Occidentali’s Karma, la scimmia nuda balla" in het engels vertaald als "Westerner's karma, the naked ape is dancing"

Bewust Steenwijk heeft het geluk dat vele professionals in het netwerk juist vele vormen van bewustzijnsontwikkeling van lichaam, spraak en geest aanbieden;

Bewustzijnsontwikkeling | Coaching | Communicatie | Energetisch Werk | Kinderen-Ouders | Kunstzinnig-creatief | Lichaamsgerichte therapie | Meditatie & Mindfulness | Muziek, Klank en Stemexpressie | Natuurgeneeskunde | Oosterse Geneeswijzen | Psychologen | Psychosociale therapie | Reading, Healing, Reconnection | Reiki | Holistische Gezondheidstherapie | Spiritualiteit | Voeding | Wellness | Yoga |

Door je naar keuze te laten leiden door verhalen, wellness, geweldloos communiceren, klankremedie, lezingen, ademwerk, meditatie, coaching met paarden, persoonlijke ontwikkeling, zen-coaching, bewuste voeding, ontspannen bewegen, of door gebruik van zang en stem worden we ons bewuster van de kracht in onszelf en voelen we ons meer mens!

Er zijn ook Opleidingen, Winkels en Accommodaties waar bewust leven kan worden ervaren.

Kijk in het overzicht van onze professionals op www.bewuststeenwijk.nl/aanbieders

Namasté
(respect, ik buig voor jou)

  • Hieronder vindt je de originele tekst en de engelse vertaling
  • (songtekst en vertaling geinspireerd door lyricstranslate / afbeelding instagram)

Occidentali's Karma

Essere o dover essere –
il dubbio amletico
contemporaneo come l'uomo del Neolitico.
Nella tua gabbia 2 × 3 mettiti comodo:
intellettuali nei caffè,
internettologi,
soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi.
L'intelligenza è démodé,
risposte facili,
dilemmi inutili.

A.A.A. Cercasi (cerca, sì)
storie dal gran finale;
sperasi, (spera, sì)
comunque vada, panta rei
e Singin' in the Rain 

Ritornello / Chorus

Piovono gocce di Chanel
su corpi asettici,
mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili.
Tutti tuttologi col web,
coca dei popoli,
oppio dei poveri.

A.A.A. Cercasi, (cerca, sì)
umanità virtuale,
sex appeal, (sex appeal)
comunque vada, panta rei
e Singin' in the Rain.

Ritornello / Chorus

Quando la vita si distrae,
cadono gli uomini.
Occidentali's karma,
occidentali's karma,
la scimmia si rialza.
Namasté6, alé!

Ritornello / Chorus:
Lezioni di nirvana,
c'è il Buddha in fila indiana,
per tutti un’ora d’aria, di gloria. Alé!
La folla grida un mantra,
l'evoluzione inciampa,
la scimmia nuda balla,
occidentali's karma,
occidentali's karma,
la scimmia nuda balla,
occidentali's karma.

 

Westerner's karma

Be or must be-
Hamletic doubt
contemporary like the Neolithic man.
Get comfortable in your cage 2x3.
Intellectuals in coffee bars,
Internetologists
Honorary associates in the anonymous meetings of selfie-addicted
Intelligence is out-of-date
Easy answers
Worthless dilemmas.

A.A.A Seeking, seek, yes
Grand finale's stories
Hoping, hope, yes
Whatever happens, panta rhei
and singing in the rain.

Chorus

It rains drops of Chanel,
on aseptic bodies,
save yourself from the smell of your own kind
Each person is a know-it-all thanks to the web,
communities' cocaine,
the poor people's opium.

A.A.A Seeking, seek, yes
virtual humanity,
sex appeal, sex appeal,
Whatever happens, panta rhei
and singing in the rain.

Chorus

When life becomes distracted,
men fall.
Westerners' karma,
Westerners' karma,
the ape gets back up
Namaste, yeah!

Chorus

Nirvana lessons
there is Buddha in indian style, one line
Recreation time for everyone, glory time.
The crowd shouts out a mantra,
evolution stumbles.
the naked ape is dancing;
Westerners' karma,
Westerners' karma,
the naked ape is dancing,
Westerners' karma.

 

 

 

Een bijdrage van Karin van de Brakekarma, westers karma, bewustzijn, lichaam, spraak, geest, ontwikkeling, namaste