Home » Nieuws » Hoe word en blijf je gezond
Hoe word en blijf je gezond?

Hoe word en blijf je gezond?

Froukje Buma, psycholoog, meditatieleraar en healer bekijkt klachten en gezondheid vanuit verschillende niveaus. Als je weet op welke niveaus er iets aan de hand is, weet je hoe je kunt ingrijpen om je gezondheid te herstellen.

Het is iets wat we allemaal willen: gezond zijn en gezond blijven. 

Maar wat doe je als je klachten hebt, fysiek of emotioneel? 

Naar wie ga je toe en hoe ga je ingrijpen om te herstellen? 

Ik denk dat je bij de meeste klachten moet kijken naar verschillende niveaus: wat is er aan de hand op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau? Vervolgens ga je na wat je kunt doen voor je herstel.

Ik heb het dan niet over iets acuuts zoals een gebroken arm. Dan ga je naar het ziekenhuis en zit je niet te wachten op iemand die je vraagt: ‘wat wil je ziel je hiermee zeggen?’.  In een later stadium zou je dat eventueel wel kunnen doen.

Maar laten we een ander voorbeeld nemen: Annet die pijn heeft in haar schouders.
Wat is er aan de hand en wat kan zij doen aan de pijn?

 • Niveau 1 – het symptoom.
  Annet gaat naar de dokter. Deze bekijkt de schouder en stelt pijnstillers voor of geeft een injectie tegen de pijn. 
 • Niveau 2 – de samenhang van het symptoom met andere delen van het lichaam.
  Nu gaat Annet naar een acupuncturist. Deze weet dat schouderklachten vaak te maken hebben met blokkades in de alvleesklier. En de alvleesklier heeft weer te maken met de maagmeridiaan. Hij zal dan acupunctuur toepassen zowel op de maagmeridiaan als waarschijnlijk op de schouder zelf.
 • Niveaus 3 en 4 – 
  de samenhang met de emoties/stress (niveau 3) 
  en met de gedachten (niveau 4)

  Annet gaat naar een psycholoog. Uit dit gesprek blijkt dat Annet de laatste tijd veel stress heeft op haar werk. De psycholoog zal zijn deskundigheid inzetten om Annet te helpen anders met situaties om te gaan (veranderen van gedachten) en zich meer te ontspannen. Daarnaast wordt er gewerkt aan het bespreken en uiten van de emoties.
 • Niveau 5 – de ziel
  Nu komt Annet bij een andere hulpverlener, een healer bijvoorbeeld. Deze zal bovenstaande aspecten meenemen in zijn diagnostische consult. Daarnaast zal deze onderzoeken: wat wil de schouderpijn Annet eigenlijk zeggen? Misschien geeft de ziel van Annet wel aan dat er iets moet veranderen in haar leven. Zit ze wel op het spoor van haar ziel? Geeft haar leven zoals ze het nu heeft ingericht haar de vervulling waar ze naar verlangt? Hoe kan Annet het contact met haar ziel herstellen.
 • Niveaus 6 en 7
  Dit zijn de hogere lichtfrequenties, nog hoger dan je ziel. Deze niveaus zijn vooral van belang voor de healing: hoe groter de afstemming van de healer op deze niveaus, hoe krachtiger de healing zal zijn. Blokkades hebben een lage frequentie en zullen oplossen door de kracht van de hogere frequenties.

Uiteraard is dit voorbeeld erg gechargeerd. De huisarts bijvoorbeeld zal wellicht ook nagaan of er sprake is van stress en de healer zou er ook voor kunnen kiezen zich alleen op het fysieke probleem te richten. Het gaat er mij meer om helderheid te geven over de niveaus waarop je kunt diagnosticeren en healing kunt gaan inzetten.
Voor Annet is het van belang te kiezen voor de juiste aanpak. Hiervoor is het nodig te onderzoeken waar de blokkades zijn, op welke niveaus. Pas dan weet je wat je moet doen voor een blijvend resultaat. Als er bijvoorbeeld een blokkade is in het emotionele lichaam (emotioneel niveau), dan zal een puur fysieke aanpak hooguit een tijdelijk resultaat geven. 

In de Opleiding Healing vanuit het universeel licht die op 24 september van start gaat doe je dat veel uitgebreider. 

 • In de complete opleiding leer ik je te detecteren en te healen op al deze niveaus. Je leert je af te stemmen op de hoogste lichtfrequenties (niveaus 5 en 6) waardoor je healings heel krachtig worden. Ook leer je jezelf op deze wijze te helen. Daarnaast leer je hoe je healer kunt worden. 
 • In de workshop Jezelf helen met licht op 24 september en 8 oktober leer je jezelf op alle niveaus te helen. Dit zijn de eerste twee dagen van de opleiding die ook los zijn te volgen. 
 • Ook de dag over Spring Forest Qigong, een krachtige healing methode die werkt op alle niveaus, is los als workshop te volgen. Je kunt de oefeningen ook leren bij de wekelijkse oefenuren op donderdagochtend.

Wil jij jouw verschillende gezondheidsniveau's vanuit het universele licht bekijken? Ik ontmoet je graag in lichtcentrum Israna.

Meer informatie: Israna, Froukje Buma

Een bijdrage van Froukje Bumagezond zijn, gezond blijven, fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel, herstel, gezondheid