Home » Nieuws » Kijk op het jaar
Kijk op het jaar

Kijk op het jaar

Mijn jaar van bewust leven 

Hoe kijk ik terug op 2017? Het was een jaar met uitdagingen, mooie momenten en finale missers. Ik kijk uit naar een mooi stukje cabaret over 2017, er is genoeg te beleven geweest. Over de wereldpolitiek, milieuvraagstuk en vluchtelingenstroom kunnen zij veel beter terugblikken.

Voor mij was het mijn eerste jaar als coördinator van de bewuste netwerken Meppel en Steenwijk. In een jaar waarbij de bewuste netwerken in het hele land slinken en verdwijnen. Want laten we eerlijk zijn, de transitie naar natuurlijke gezondheid is volop aan de gang.

Onze niche van bewust leven wordt langzaamaan onderdeel van de reguliere gezondheid, welnessbeweging en spiritualiteit. Geluk, mindful leven, stressreductie, gezonde voeding, bewegen en aandacht voor elkaar: wie doet het niet? Geloof je het niet? Kijk naar de reclame en leer hoe wij langzaamaan opgezogen worden in de wereldeconomische principes van grootkapitaal.

  • “Luisteren geeft energie” (energiebedrijf) is zo’n voorbeeld.
  • Maar ook “als we vanaf nu eens op deze manier gaan chatten” als oproep voor een gewoon gesprek met elkaar gekoppeld aan een telefoonabonnement.
  • En het besef dat lichaam en geest in samenhang werken is ook geen vreemde eend meer in de gezondheidszorg.

Een mooi resultaat, dus nu verder opwaarts om zichtbaar te blijven in de kennis en kracht die gebundeld is in onze netwerken. Daarvoor is herbezinnen en blikverbreding nodig. Anders gaan we onder in “de wet van de remmende voorsprong”.

Boodschap voor volgend jaar

Wat mijn boodschap is voor het volgende jaar? Laten we bewust kiezen om onze eigen bubbel te doorbreken zonder los te laten waar we voor staan. Er gebeurt een boel om ons heen waar we weer mee verder kunnen.

Samen sterk wordt steviger als we ook kijken of we in de wereld om ons heen ankers vinden. Denk aan de ontwikkelingen rond positieve gezondheid, het medicijnloze ziekenhuis, het toenemend aantal zorgverzekeringen die “alternatieve” geneeskunde (deels) vergoeden, de “energietransitie” die meebrengt dat meer mensen gaan nadenken over consuminderen, circulair werken en bewust leven op gebied van energieverbruik en lokale economie. Toenemende aandacht bij werkgevers voor (werk)stress en burnout. En de reguliere zorg die stapje voor stapje openingen bied aan complementaire zorg.

Ontwikkelingen

Dit jaar is het me gelukt om in Meppel zicht te krijgen op wat andere bubbels, zoals de regionomie, stimulering duurzaamheid, circulaire economie, de sociale omwenteling rond de participatiewet, mantelzorg … Als jullie mij helpen wil ik dit ook voor Steenwijk in beeld krijgen. Zodat onze netwerken zich weer gaan vlechten met wat er om ons heen gebeurd. Daarvoor wil ik ook een programma ontwikkelen voor alle bewuste ondernemers. Op het gebied van communicatie en marketing (hoe laten wij ons zelf zien en “praten we dan niet raar”), ondernemerschap (niet iedereen is een professionele ondernemer maar we zijn allemaal ondernemende professionals), praktijken runnen (ook thuis) en ontwikkelingen in zorg(verzekeringen). Dit gaat niet over hoe het moet maar hoe jij het kan doen op een manier die bij jou past.

Tips voor nieuwe stappen 

Nog een paar tips om je eigen bubbel eens met andere ogen te bekijken:

  • Kijk op npo eens naar infantilio waar kinderen onze wereld naspelen (ja ook onze bubbel).
  • Doe eens een netwerkgesprek met een professionele ondernemer. Zo iemand die gewoon gaat en op mysterieuze wijze de marktetiketten kent.
  • Bezie je eigen wereld eens door de ogen van je grootste criticaster en leer van wat hem/haar beweegt.
  • Kijk op youtube kanalen waar de jongeren mee bezig zijn. Het is vaak verrassend eerlijk en hoopgevend tegelijkertijd als het gaat over de wereld van morgen. (Wij zijn 17 en wij weten dat het goed komt).

Mijn nieuwe stappen 

En ik zelf? Ik ga na de uitdaging van de netwerken en de beurs op 13 januari verder met nieuw uitdagingen! De grootste is het mee organiseren van de samenloop voor hoop (1 & 2 september 2018), de spannendste het oppakken van advieswerk/lessen rond duurzaam- en circulair leven, de eerste op de lijst mijn huishouden ontspullen en verhuizen naar een “tiny house”. Onder het motto:
 

denk groot, ingewikkeld, complex, in cirkels
én
doe kleine dingen als stappen op de weg die je gaat.

Doen jullie ook mee?

Met vriendelijke groet,
Willemijn

Een bijdrage van Willemijn van Schilfgaardebewust leven, gezondheid, alternatieve geneeskunde, circulair werken, lokale economie, complementaire zorg