Home » Nieuws » De weldaad van stress
De weldaad van Stress

De weldaad van Stress

Stress is een noodzakelijke, menselijke eigenschap die veelal óverschat of ónderschat wordt. Dat komt, omdat we ons onvoldoende bewust zijn van de werking van stress, hoe stress persoonlijk bepaald is en welke positieve betekenis het heeft (als signaal) in ons dagelijks leven. Met ervaringsgerichte oefeningen kun je meer inzicht krijgen in jouw stressbeleving en persoonlijkheidsstructuur.

 

Stress is NIETS om bang voor te zijn…. Als je eenmaal doorhebt waarom en op welke manieren stress zich in jouw dagelijks leven voordoet, kun je het zelf beïnvloeden; nuchter en helder.

Bij Stress denken we snel aan een burn-out, terwijl stress ook een persoonlijke signaalgever is. Leer je hiermee om te gaan dan kun je leiding houden en de gevreesde burn-out ombuigen.

Ombuigen van een burn-out

Stress ervaar je in je totale wezen: blokkeren van het heldere denken, achteruitgaan van je gezonde lichaam, de onrust in je gevoelens, je psychische instabiliteit en je verre van liefdevolle handelen.

Al 14 jaren biedt ik diepgaande procesbegeleiding bij veranderingen in mens en organisatie. Ik heb een opleiding ontwikkeld die je meeneemt naar innerlijke rust en vrede met jeZelf.

Mijn begeleiding biedt resultaten voor de mens die zijn eigen leiding wil verfijnen, het persoonlijk leiderschap. Omdat stress ook heel vaak in een organisatie wordt aangewakkerd,kan een leidinggevende hiermee naast de eigen persoonlijke sturing ook de mens-gerichte leiding in de organisatie ontwikkelen. Dat begint immers ook bij de individuele bewustwording.

Alle facetten van jezelf komen langs in de cursus. Door deze holistische benadering en de praktische, ervaringsgerichte oefeningen krijg je meer inzicht in je persoonlijkheidsstructuur. Je gaat jezelf beter kennen. Je zult vaardigheden ontwikkelen waardoor je wezenlijk begripvol wordt, zowel naar jezelf, als in je werk en naar anderen toe.

Het is fijn om met deze begeleiding een mogelijke (dreigende) burn-out om te buigen.

Persoonlijke Stress-actoren

Ieder mens leeft in zijn eigen belevingswereld en neemt zichzelf overal mee naartoe: thuis, op vakantie, naar een feestje en naar werk. De basis van een stabiel en tevreden leven ligt dus in de individuele mens zelf; hoe gaat die mens om met wat op zijn pad komt? Het doel van mijn cursus is dan ook:

 • je meer bewust laten zijn,

 • je eigen mogelijkheden en onmogelijkheden aannemen,

 • opdat jij jezelf bewust, stevig en vreugdevol,

 • op elke plek kan vertegenwoordigen.

Ik leer je over jouw eigen stress-actoren. De meeste oefeningen die daarvoor worden gebruikt, zijn ervaringsgerichte opdrachten waardoor je je innerlijke beleving leert kennen en doorgronden.

Zelfonderzoek van kwetsbaarheid en kracht

Voor veel mensen lijkt het moeilijk om hun kwetsbaarheid te erkennen en bespreekbaar te maken, een patroon dat je ook vaak ziet bij leidinggevenden. Trots en eerzucht zitten in de weg. Dit erkennen is echter wel een noodzakelijke voorwaarde om het zelf-onderzoek te kunnen starten. Juist het bespreekbaar maken van de eigen onmacht ontslaat je van op-je-tenen-lopen en geeft je kracht terug.

Ik nodig je uit om je kwetsbaarheid en je kracht te onderzoeken, te herkennen, te erkennen en aan de orde te stellen. De kwetsbaarheid van het mens-zijn geeft je handreikingen om zorgvuldige, menselijke, krachtige beslissingen te nemen.

Voor ieder mens geldt: indien je bereid bent om je onmacht te erkennen, komt je ware kracht naar boven, door de vrede met jezelf. En juist hier kan iemand met leiding het voorbeeld geven. Je zal dubbel aan kracht winnen, in je menszijn en op weg naar een menselijker organisatie.

Stress-beleving wordt individueel bepaald. Maar het inzicht dat je stress-beleving te maken heeft met je persoonlijkheid-structuur, gebaseerd op je geboortedatum, geeft nieuwe, praktische begeleidingsmogelijkheden. Het is bijzonder verhelderend om jezelf te herkennen in de uitleg die je krijgt. En het is een opluchting als je je beseft hoe je ZELF invloed kunt uitoefenen op je stressbeleving in je dagelijks leven.

Relatie tussen geboortedatum en stress-gevoeligheid

De ELPH-coaching waar ik mee werk, geeft specifieke aanwijzingen hoe stress in de verschillende persoonlijkheidsstructuren wordt ervaren en hoe die is om te buigen naar innerlijke kracht en vrede. ELPH-coaching is een nieuwe coachingsvorm die invloed uitoefent op innerlijke vrede en daardoor ook therapeutisch kan werken.

Meer leren over je stress-gevoeligheid is voor iedereen die zichzelf wezenlijk wil (leren) kennen en de verantwoordelijkheid wil nemen om levensenergieën in liefde te (leren) besturen:

 • zelfrespect,

 • eigenwaarde,

 • zelfvertrouwen,

 • zelfbegrip,

 • zelfuitdrukking,

 • zelfwaarneming

 • zelfinzicht.

Als je zelf wilt onderzoeken hoe jouw geboortedatum in verband staat met jouw stress-beleving kom dan naar de beLEEFjeZELF-dag die ik organiseer.

Je werkt dan in je eigen proces en doet dat individueel of in samenwerking met een ander. Deelnemers benoemden deze dag als:

 • diepgaand,

 • effectief,

 • veilig,

 • krachtig,

 • praktisch,

 • transformerend,

 • liefdevol.

Kom en beleef jezelf op zaterdag 17 maart 2018.

beLEEFjeZELF is een dag van rust en ruimte, waarin je inzoomt op jezelf,

 • je potentie,

 • je behoeften,

 • je patronen

 • en je vrije wil.

Je staat bewust stil bij je innerlijke beleving waardoor (onbewuste) drijfveren aan het licht komen. Je ‘masseert’ de grenzen van je comfort-zone en ontdekt nieuwe mogelijkheden in denken en voelen. Je eigen wijsheid wordt gestimuleerd, je verkent nieuwe mogelijkheden, je krijgt heldere inzichten om de stap in de praktijk daadwerkelijk te zetten. Door de kracht van zelfliefde ontwikkel je de potentie om jezelf authentiek te vertegenwoordigen, ook in afstemming met anderen die belangrijk voor je zijn.

Over Hanny van Putten

Ik ben een open, zachte en confronterende, liefdevolle trainer met uitgebreide onderwijservaring in diverse rollen en gecertificeerd begeleider/levenscoach.

Voel je hartelijk uitgenodigd om zelf jouw stress te beïnvloeden!

Je investering is een bewuste keuze voor je innerlijke ontwikkeling.

Ben je nieuwsgierig naar de mogelijkheden en de prijzen, neem dan gerust contact op met Hanny van Putten

Cursusdagen staan in de agenda van Bewust Steenwijk.

Meer informatie: www.hannyvanputten.nl

Een bijdrage van Hanny van Puttenstress, stressgevoeligheid, burn-out, leiderschap, eigenwaarde, persoonlijkheid-structuur, geboortedatum, elph, coaching