Home » Nieuws » Fit en gezond vrolijk vredig en vrij
Fit en gezond, vrolijk, vredig en vrij

Fit en gezond, vrolijk, vredig en vrij

Mooie woorden? Ja! EN… ook de bedoeling van het leven.

Dat de meeste mensen dit niet dagelijks kunnen ervaren heeft niet te maken met gebrek aan vitaliteit of gezondheid, maar met de manier van denken over wat men in zijn/haar leven tegenkomt en met de vaardigheid om de eigen innerlijke energieën te besturen.

In de praktijk van Hanny van Putten komen veel mensen die verbetering van hun leven wensen. Een logische, menselijke behoefte die een diep verlangen vertegenwoordigt. Ze hebben er allerlei redenen voor: te veel stress, vaak verdrietig, veel onvrede met zichzelf en anderen, burn-out, een verlies waar ze niet overheen kunnen komen; en ook jongeren die niet goed overweg kunnen met deze maatschappij en daardoor zwaarmoedig worden……… "Want diep in onze ziel weten we dat het leven ons goed gezind is, ook al lijkt het soms anders", aldus Van Putten.

"Als je eenmaal weet dat moeilijke levens-omstandigheden niet zijn bedoeld om je het leven zuur te maken, maar als richtingaanwijzer naar verbetering, dan kan zich een andere gedachtegang ontwikkelen en daardoor een andere kijk op het leven. Je moet echter wel de bereidheid hebben om stil te staan bij jezelf." ELPH-coaching biedt daarvoor de perfecte begeleiding, omdat het je eigen persoonlijkheid helder in beeld brengt…..met zachtheid en liefde.

En juist dat stil-staan blijkt heden ten dage niet gemakkelijk door alles wat het dagelijks leven vraagt. We rennen onze verplichtingen achterna en we zijn hard bezig om 'iemand' te worden. Toch is stil-staan nodig, zowel voor je denken, je fysieke lichaam, je emoties en je psyche. Stilte werkt als vergroter van je bewust-zijn en als een geneesmiddel. ELPH-coaching helpt om je persoonlijke valkuilen in vrede te aanvaarden, waardoor er een diepe innerlijke balans ontstaat en je automatisch rustiger en vrediger gedrag kunt laten zien, moeiteloos.

Vrede en vreugde maken genezende stoffen vrij en hebben een zeer groot verlagend effect op stress. Logisch dat het lichaam zich gezonder voelt en fitter.

Waar de meeste begeleidingsvormen zich richten op het aanleren van ander gedrag, richt ELPH-coaching zich op de bewuste intentie áchter het gedrag. Daarmee worden zowel de eigen verantwoordelijkheid en de levenskracht vergroot. Onmacht en depressie vervagen al snel, omdat je gedachten worden meegenomen in de goede bedoelingen van het leven zelf. Levenswetten die in ieder mens spelen, worden duidelijk en door jezelf hanteerbaar.

Hanny van Putten merkt op: "Veel mensen zijn verbaasd dat deze uitleg niet op scholen wordt verteld. Het zou goed zijn als je al jong leert om je eigen levens-energieën te kennen en te besturen. Dat leidt natuurlijk op den duur tot een gezonde en fitte samenleving."

Informatie: 
Lees verder over Hanny van Putten - ELPH-therapie

Meer info kun je ook vinden op www.hannyvanputten.nl waarvan de blogs een echte aanrader zijn.

Een bijdrage van 8internetvitaliteit, gezondheid, verbetering, levensomstandigheden, ELPH, ELPH-coaching, coaching, fysieke lichaam, emoties