Home » Nieuws » Heartfulness hartkwaliteiten chanten
Heartfulness – Hartkwaliteiten chanten

Heartfulness – Hartkwaliteiten chanten

Steeds vaker zijn mensen bekend met het begrip mindfulness; het onwikkelen van bewuste aandacht en het openen van de geest. Een opkomend begrip is heartfulness; het ontwikkelen van bewuste vriendelijkheid en het openen van je hart.

Wist je dat je hartkwaliteiten kunt chanten? Op zomerse festivals en muzikaal samenzijn staat samen chanten nog wel eens op het programma. Chanten is het ritmisch spreken of zingen en herhalen van liederen of woorden. De woorden kunnen bestaan uit mantra's. Leer meer over de betekenis van chanten en mantra klanken zodat je heerlijk mee kunt chanten en je hart voeden.

Onderzoek heeft uitgewezen dat zingen van eenvoudige woordcombinaties een gunstig effect heeft op het beheersen van emoties. Soldaten die terug kwamen uit de golf oorlog hadden er baat bij. Kunnen we ons zelf beïnvloeden met klanken? Deze vraag was de aanleiding om een aantal woorden en woordcombinaties te verzamelen waaraan een betekenis wordt gegeven. Zo kan ieder die daar behoefte aan heeft zelf onderzoeken wat het chanten van de woorden gaat doen. Beïnvloeden zij ons gevoel, ons bewustzijn en onze ontwikkeling?

Wat betekent Mantra (man-tra)

Op zoek naar de weetjes over mantra, komt een betekenis van het woord in beeld.
Man betekent denken, tra betekent beschermen.

Er bestaan diverse methodes en oefeningen om mindfulness en heartfulness te integreren in de eigen leefstijl. Vaak hebben ze tot doel om opgelegde oordelen af te leggen en in beter contact te komen met de puurheid en mildheid van ons zelf. Door middel van ons denken kunnen we ons beschermen. Als we het gevoel van bescherming kunnen vasthouden komt er ruimte om met liefdevolle aandacht in onszelf te zijn. Daarna kunnen we onze ruimte uitbreiden in liefdevolle aandacht naar de wereld om ons heen. Een mantra helpt om de aandacht te richten naar de kwaliteit die we wensen.

We hoeven niet te kunnen zingen voor mantra’s. Het lezen, horen, fluisteren van de woorden zou al dezelfde verbindende werking hebben.

Hoe wordt Chanten toegepast

Chants kunnen bestaan uit complete liederen, zoals gregoriaanse composities, maar kunnen zich ook beperken tot een eenvoudige melodie of simpele klanken. Door de herhaling lijkt er een magisch effect te ontstaan. Bij het chanten van een mantra denken we snel aan oude rituelen uit verre landen, maar een groeiend aantal mensen ziet het als een oefening om de dag mee te starten. Ook wordt chanten gebruikt als onderdeel in lichamelijke oefeningen.

De klank der klanken wordt Om genoemd, ook uitgesproken als Ohm of Aum.

  • Mantra “Om” (opent kruinchakra, verbinding met het hele universum)

De Om mantra geeft focus en kalmte en wordt daarom vaak gebruikt aan het begin van een oefening.

Er zouden ook klanken zijn die ons hart kunnen openen en ons kunnen verbinden met vriendelijkheid.

Is er een relatie tussen klanken en hartkwaliteiten?

Hartkwaliteit 1. Liefdevolle vriendelijkheid

De wens dat alle wezens gelukkig zijn begint met de wens dat je zelf gelukkig bent, bijvoorbeeld vanuit veiligheid of vrede. Vandaar straal je verder uit. Met een paar simpele korte woorden zou je liefdevolle wensen of affirmaties kunnen chanten.

  • Mantra “Lam(aanroepen van basischakra, veiligheid)

  • Mantra “Shanti” (vrede)

  • Mantra “Om shanti” (vrede in het universum)

Hartkwaliteit 2. Compassie

De hoop dat het lijden van alle wezens minder wordt, zonder zelf in het lijden mee te gaan. Vaak willen we ons hart inzetten met daadkracht, medelijden en oplossingen. De kwaliteit van compassie gaat over de hoop dat de ander gelukkig en gezond mag zijn. Wie zich verliest in het lijden van de ander zou onderstaande mantra kunnen chanten om stabiliteit te uiten en bij de compassie te blijven.

  • Mantra “Om Bhu(stabiliteit voor mijzelf en voor iedereen om mij heen)

  • Mantra “Karuna hum(ik ben compassie – compassion is my true nature)

Hartkwaliteit 3. Groothartige vreugde

Blij zijn voor de ander gaat hier over de altruïstische wens dat alle wezens (mensen en dieren) vreugde mogen beleven in de toekomst. Het is denkbaar dat, als wij anderen vreugdevol zien, er in onszelf tegenovergestelde waarden ontstaan. Als we mindful en heartful willen omgaan met afgunst, verontwaardiging of juist onverschilligheid, dan herinneren we onszelf dat vreugde bij een ander ook vreugde geeft in onszelf. Als geheugensteuntje zou het uitspreken en herhalen van de volgende woorden kunnen helpen.

  • Mantra “Yam” (aanroepen van hartchakra, liefde voor jezelf en voor anderen)

  • Mantra “Om Hreem” (eenheid in de diversiteit – I see the unity behind diversity)

Hartkwaliteit 4. Gelijkmoedigheid

Accepteren van het leven zoals het zich ontvouwt voor jezelf en de ander. Zowel het plezierige als het pijnlijke worden omarmd. Liefde en wijsheid komen hier samen.

  • Mantra “Yo Nah” (licht ons, vrij vertaald als licht dat op ons schijnt en alles laat zien)

  • Mantra “So Hum(Ik ben)

De mantra “So Hum” bevestigt jouw bestaan en bewustzijn.

In veel spirituele uitingen is de lotusbloem zichtbaar. De mantra die hierbij hoort mag niet ontbreken. 

De meest gebruikte vertaling van de mantra met de lotus omschrijft ook het pad in de ontwikkeling van onze hartkwaliteiten: we groeien vanuit de modder tot prachtige lotusbloemen. Door het juweel in de lotus aan te roepen, werk je aan het openen van de bloem, totdat het schitterende sieraad in het hartcentrum zichtbaar is en vrijuit kan stralen.

Een mooie wens om deze zoektocht naar hartkwaliteiten mee af te sluiten, is deze groet:

Mantra: “Om Mani Padme Hum(Groet aan het juweel in de lotus)


 

Een bijdrage van Karin van de Brakehartkwaliteiten, mantra, chanten, ontwikkeling, mindfulness, heartfulness